Wyżyna Lubelska

Wyżyna Lubelska rozciąga się pomiędzy doliną rzeki Wisła i rzeką Bug, przechodząc na północy w Polesie Lubelskie a na południu w Roztocze. Wysokość Wyżyny Lubelskiej nie jest duża, gdyż najwyższym punktem jest wzniesienie Wielki Dział o wysokości 390 m n.p.m. Zdecydowana większość obszaru leży w granicach województwa lubelskiego, jednak małe fragmenty wyżyny wchodzą również na …