II Młodzieżowy Festiwal w Olsztynku

W Olsztynku stratuje druga edycja Młodzieżowego Festiwalu Filmowego Moja przestrzeń. Będzie to okazja do przedstawienia swojej wizji świata bliskiego własnym doświadczeniom i obserwacjom, w różnej formie i konwencji za pomocą kamery czy telefonu komórkowego. Ryn noclegi zaprasza. Sukces ubiegłorocznej imprezy zachęcił pomysłodawców do organizacji jej następnej odsłony.  W zeszłym roku wpłynęło kilkanaście etiud filmowych z …