Turystyczne miasta województwa lubelskiego

Analiza Głównego Urzędu Statystycznego w Lublinie wyłoniła  3 miasta mające największy potencjał turystyczny na Lubelszczyźnie. Jako kryteria oceny przyjęto atrakcyjność kulturową, przyrodniczą, dostępność komunikacyjną oraz poziom rozbudowy infrastruktury turystycznej. Szczególne walory krajobrazowe charakteryzujące gminę Kazimierz Dolny to strome zbocza Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz gęstą siecią wąwozów.  Na doskonałą ocene Kazimierza przyczynił się wpisany na listę Pomników …