Mazury

Mazury (dawn. Mazowsze Północne, Mazowsze Pruskie,
Mazury Pruskie, niem. Masuren) – kraina historyczno-etnograficzna w
Polsce północno-wschodniej.  Mazury teren zasiedlony w XIV-XVII w. przez
osadników z Mazowsza. Określenie tych terenów przez Niemców Masurenland
( Mazury) pojawiło się dopiero w XIX w. i miało na celu sztuczne
wydzielenie protestanckich Mazurów jako odrębnej narodowości.

Noclegi Mazury to wspaniałe miejsce na wypoczynek, noclegi Mazury oferują pokoje łazienkami, domki, kwatery, pensjonaty, Mazury Od zachodu graniczą z Pojezierzem Iławskim, od północy z Niziną
Staropruską, a od wschodu z Pojezierzem Litewskim. Zajmuje powierzchnię
ponad 13 tys. km². Obecnie jest częścią województwa
warmińsko-mazurskiego. Do głównych miast regionu należą: Ełk, Giżycko,
Gołdap, Iława, Kętrzyn, Mikołajki, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olecko,
Ostróda, Pisz, Ruciane-Nida, Szczytno i Węgorzewo. Mazury Posiadają
najwyższy szczyt – Wzgórza Szeskie (309 m n.p.m.) .
Mazury domki położone nad jeziorami, posiadają najbogatszą sieć wodną spośród wszystkich regionów Polski. Głównym symbolem „mazurskości” jest Kraina Wielkich
Jezior Mazurskich,licząca ok. 1700 km2, której ponad 15% powierzchni
obejmują przestrzenie wodne . Mazury domki blisko  jezior jest tu ok. 4 tysięcy. Największe z
nich to Śniardwy (113,8 km2) i Mamry (104,5 km2). Dużą popularnością
cieszy się również szlak Wielkich Jezior Mazurskich (88 km). Mazury
porasta puszcza Piska, pokryta siecią szlaków pieszych, rowerowych i
konnych.  Klimat Mazur należy do najzimniejszych w Polsce. Kształtowany
jest wpływami Bałtyku, a we wschodniej części zaznacza się oddziaływanie
kontynentalne.
Lasy w rejonie Mazury zajmują około 30% powierzchni regionu.
Znajdują się tu liczne kompleksy, głównie lasów świerkowo-sosnowych,
o stanie zbliżonym do pierwotnego. Największymi z nich są: Puszcza
Piska, Puszcza Borecka, Lasy Purdzkie, Lasy Ramudzkie, Lasy Napiwodzkie,
Lasy Taborskie i Lasy Dzierzgońskie.
Mazury agroturystyka to rozwijająca się działalność gospodarstw agroturystycznych. Jedną z największych atrakcji turystycznych są Pola Grunwaldzkie, na
których w 1410 r. wojska polsko – litewskie pokonały krzyżaków. Na
terenie Warmii i Mazur obecnie znajduje się około 3200 cmentarzy.
Najwięcej z nich to cmentarze ewangelicko-augsburskie. Historia
cmentarzy zaczyna się dopiero w XVIII wieku Cmentarze wiejskie sytuowane
były przy kościołach i dopiero w XIX wieku wprowadzono zakaz chowania
zwłok w obrębach siedzib ludzkich. Każda wieś miała swój cmentarz .
Obecnie region jest mieszanką kultur: polskiej, niemieckiej,
litewskiej, ukraińskiej i rosyjskiej. Warto zobaczyć :Interaktywne
Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie,Zamek w Nidzicy (Oczywiście,
miłośnicy historii Krzyżaków zainteresowani będą również kontaktem z
materialnymi pozostałościami po Państwie Zakonnym), Bazylika w Świętej
Lipce,Piramida w Rapie ( Obiekt ten przyciąga też uwagę osób
zainteresowanych… zjawiskami nadprzyrodzonymi.), Twierdza Boyen w
Giżycku,

Walory turystyczne Mazur

Walory turystyczne Mazur to przede wszystkim pagórkowate ukształtowanie terenu, ponad 1000 jezior, dziewicza przyroda, setki zabytków, gospodarstwa agroturystyczne, niski poziom uprzemysłowienia.
W 1998 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajdowało się 64,4 tys. miejsc noclegowych. Z noclegów w prywatnych domkach letniskowych corocznie korzysta około miliona turystów, w tym ok. 200 tys. zagranicznych. W obsłudze turystycznej zatrudnionych jest ok. 5 tys. osób. Turyści mogą znaleźć wypoczynek w ponad 2000 gospodarstw agroturystycznych.
Niewątpliwie jedną z największych atrakcji turystycznych są Pola Grunwaldzkie, na których w 1410 r. wojska polsko – litewskie pokonały krzyżaków.
Sieć kanałów wodnych łączących liczne jeziora jest atrakcją dla żeglarzy i wodniaków. Przez Mazury przebiega Kanał Elbląski, który
z zespołem 5 naziemnych pochylni stanowi osobliwość na skalę europejską.
Swoje posiadłości mają tu polskie gwiazdy popkultury
i ludzie biznesu. Mazury domki odwiedzane są chętnie przez turystów z Niemiec, Anglii, Czech, Rosji. Obecnie region jest mieszanką kultur: polskiej, niemieckiej, litewskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.