„Kazimierski Park Krajobrazowy” w Kazimierzu Dolnym

„Kazimierski Park Krajobrazowy”

Wystawa poświęcona wyjątkowym walorom tego obszaru, przygotowując i zachęcając do wybrania się w plener. Kazimierski Park Krajobrazowy został założony w 1979 r pierwszy i  największy w województwie lubelskim. Obejmuje  14.961 ha, w tym 24.189 ha  jego strefa ochronna  . W skład parku wchodzi  11 gmin powiatu puławskiego i opolskiego. Park utworzony został z uwagi na unikalne, przyrodnicze i kulturowe walory obszaru, z racji wyjątkowej różnorodności i atrakcyjności tutejszego krajobrazu. Wystawa  ukazuje walory tego regionu uwiecznione na zdjęciach