Turystyczne miasta województwa lubelskiego

Analiza Głównego Urzędu Statystycznego w Lublinie wyłoniła  3 miasta mające największy potencjał turystyczny na Lubelszczyźnie.

Jako kryteria oceny przyjęto atrakcyjność kulturową, przyrodniczą, dostępność komunikacyjną oraz poziom rozbudowy infrastruktury turystycznej.

Szczególne walory krajobrazowe charakteryzujące gminę Kazimierz Dolny to strome zbocza Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz gęstą siecią wąwozów.  Na doskonałą ocene Kazimierza przyczynił się wpisany na listę Pomników Historii zespół architektoniczno-urbanistycznym,  ważny ośrodek artystyczny i turystyczny. Nie bez znaczenia była także liczba zabytków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie poszczególnych gmin:

·         Lublin

·         Zamość

·         Kazimierz Dolny

·         Nałęczów

‘Wśród 60 obiektów uznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii oraz wpisanych na Listę znalazły się 4 położone na obszarze województwa lubelskiego:

Do wysokiej pozycji Kazimierz przyczyniła się także obecność Muzeum Nadwiślańskiego i jego terenowych oddziałów.
Lublin okazał się miastem, w którym odbyła się największa liczba imprez organizowanych przez różnego rodzaju centra, domy i ośrodki kultury, a także kluby i świetlice] które wzbogacały również ofertę turystyczną Puław, Kazimierza Dolnego oraz Białej Podlaskiej.
Na terenie Lublina, Zamościa i Kazimierza Dolnego skupionych była ponad połowa wszystkich obiektów konferencyjnych w województwie.

Kazimierz Dolny jest zdecydowanym liderem w liczbie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami turystycznymi.  Uplasował się także na pierwszym miejscu w rankingu liczby podmiotów prowadzących działalność związaną z organizacją turystyki.

GUS zbadał i ocenił oceny także rozwój funkcji turystycznej Wskaźnik ten pozwala ocenić poziom zagospodarowania okołoturystycznego w gminach na rzecz rozwoju turystyki. Pod tym względem regionalnym liderem okazała się gmina Kazimierz Dolny w drugiej kolejności  kolejności uplasowały się: gmina Nałęczów,  Zamość  i Lublin , gmina wiejska Włodawa oraz gmina Krasnobród .

Kazimierz noclegi w centrum